Σεμινάριο σωματικού θεάτρου του Αλέξανδρου Μιχαήλ.

« Επιστροφή στο Σεμινάριο σωματικού θεάτρου του Αλέξανδρου Μιχαήλ.